Samen meer Madelies

Samen-meer-MadeliesMadelies BV werkt met HBO+ opgeleide therapeuten die zijn opgenomen in het BIG register of het SKJ register is is aangesloten bij klachtenportaal zorg. Waardoor de kwaliteit, geheimhoudingsplicht, dossiervoering en klachtenregeling gewaarborgd zijn.

Korte therapie

Therapie hoeft niet lang te duren. Met een korte doel- en oplossingsgerichte interventie is in korte tijd vaak veel verandering mogelijk.