Kosten

VergoedingVoor kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Madelies heeft een contract met het RIGG van de gezamenlijke Gemeentes in Groningen. Dit betekent dat psychologische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar door alle gemeenten in de provincie Groningen vergoed kan worden. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. Wanneer je gebruik wilt maken van een vergoeding door de gemeente is er een verwijzing van een gemandateerde professional, zoals de huisarts, medewerker van het CJG, WIJ- of sociaal team nodig.

Voor producten die niet vallen onder de jeugdzorg, zoals Familie in de Klas kunt u contact met ons opnemen voor een offerte.