Klachten

Mocht u klanten hebben over één van onze therapeuten dan stellen wij het zeer op prijs als u dat met ons bespreekt. Via uw therapeut of via de website kunt u ons klachtenprotocol opvragen.

Wij zijn voor klachtafhandeling ook aangesloten bij klachtenportaal zorg: www.klachtenportaalzorg.nl.